top of page

טיפול בחרדה

כך למשל, מי שסובל מחרדה חברתית לעיתים קרובות עשוי להימנע מסיטואציות חברתיות וממפגשים שהיו עשויים דווקא להעשיר את חייו. מי שסובלת מחרדת נטישה עשויה מתוך כך דווקא לדחות מעליה את הזוגיות שהיא כה מחכה לה. 

 

כאשר החרדה מנהלת אותנו ואת חיינו יש לכך מחיר כבד. לצד ההקלה הרגעית והאשליה שהחרדה שומרת עלינו, אנו מונעים מעצמנו ונמנעים מדברים רבים. 

 

אני מזמינה אותך לפנות אם ברצונך לעשות שינוי בדפוסי חרדה שאולי מעכבים אותך, מכאיבים לך, ומונעים ממך לחיות חיים מלאים ועשירים. זה לא חייב להיות כך. 
 

לאורך האבולוציה לפחד היה מקום מרכזי ומשמעותי בשמירה עלינו, בני האדם. פחד הוא חשוב. הוא עזר לנו לשרוד.

לכן ניתן להבין שמצבים של חרדה לא מתעוררים ״יש מאין״, אלה החרדה, נועדה, בדרכה הלא מיטיבה, לשמור עלינו. חרדה לרוב מתעוררת אל מול מפגש עם איזורים שמאתגרים אותנו,  שמסומנים על ידינו, בין אם במודע ובין אם לא במודע,  כמסוכנים.

 

יחד עם זאת, החרדה, בניגוד לפחד האבולוציוני, לעיתים קרובות לא שומרת עלינו.

לפעמים אף  חוסמת אותנו ועוצרת אותנו ומנסה לשמור עלינו מפני דברים שלא באמת מסוכנים לנו, ואף להיפך, דברים שיכולים לשפר את חיינו, להעשיר אותם ולאפשר לנו מפגש עם חוויות טובות ומשמעותיות. 

 


 

bottom of page