top of page

יכולות להיות סיבות רבות ושונות המובילות לחיפוש טיפול.

לעיתים קרובות, גם לאחר שמתעורר הרצון או הצורך בכך לוקח זמן עד אשר עושים צעדים בכיוון, ועשויות להתעורר שאלות רבות ולבטים רבים בנוגע לכך. לכן, אם הגעת לכאן זה כבר צעד משמעותי.

בטיפול אני מזמינה אותך להעמיק ברבדים שונים של החוויה הייחודית שהיא להיות את.ה.

אנחנו ננסה להבין יחד את המצוקה שהובילה לצורך בשינוי, ונעבוד יחד בתנועה עדינה אשר לרוב משלבת בין שינוי לקבלה.

טיפול במבוגרים

תקופת גיל ההתבגרות לעיתים קרובות טומנת בחובה אתגרים והתנגשויות בין צרכים.

כך למשל הצורך בגיבוש זהות עצמית אישית ומובחנת, לצד הצורך בשייכות.

או הצורך והרצון לעצמאות ונפרדות לצד צרכי תלות.

זו בהחלט עשויה להיות תקופה מבלבלת.

על כן, לא מן הנמנע שבתקופה זו יצופו או יתחזקו מצוקות או קשיים.

לצד זאת, תקופה זו טומנת בתוכה אופטימיות רבה, ויכולת טובה להגמשת דפוסים שפוגעים בנו ולא משרתים אותנו. 

בטיפול אני מזמינה אותך להתבונן יחד בכל הרכיבים שהם את.ה, להבין ולזהות את הדפוסים הנבנים, לעבוד יחד ולצעוד יחד חלק משמעותי זה במסע חייך.

טיפול בנוער לרוב מחייב גם מפגשים של הדרכת הורים.

טיפול בנוער

המושג השגור ״הדרכת הורים״ לטעמי לא מדייק את המפגש הטיפולי עם הורים, שכן עשוי להיווצר הרושם שהמפגשים יכללו הנחייה התנהגותית להורים ותו לא. 

אך הדרכת הורים הינה הרבה יותר מכך.


במפגשים הללו ננסה להבין יחד את החוויה הייחודית והאישית שלכם כהורים, כמשפחה, כאנשים. נעבוד יחד ונבין דפוסי חשיבה, תקשורת והתנהגות במשפחה. נבין כיצד הרקע האישי של כל אחד מההורים משפיע על ההורות שהוא או היא חווה.  ונעמיק במצוקה של הילדים או ההורים אשר הובילה אותכם לצורך בטיפול.

מפגשי הדרכת הורים יכולים להתקיים כחלק מטיפול פרטני במתבגר או מתבגרת, ויכולים גם להתקיים בפני עצמם - ללא הגעה של הילד לטיפולי.

הדרכת הורם

ניתן ליצור קשר לגבי הרצאה קיימת או להזמין הרצאה ייחודית אשר נתאים יחד לפי הצרכים שלכם. 


ההרצאות הקיימות:

  •  ״stress - לחצים ודרכי התמודדות״ - הרצאה זו מועברת לחניכי קורס כתבים בגל״ץ . מתאימה גם לארגונים פרטיים וציבוריים, ולמעשה לכל אחד המתמודד עם לחצים ועומסים בחייו. 

  •  ״ המצב הנפשי האמהי, לחצים ודרכי התמודדות״ - הרצאה זו הועברה במסגרת כנס לנשים לאחר לידה של ארגון ״לה לצ׳ה״. מתאימה לנשים לאחר לידה. 


הרצאות/סדנאות
bottom of page